Aktualności

 • 2.09 2015
  Marcin Wyrzykowski

  Bon na inniowacje

  Bon na inniowacje
  PARP rozpoczęła nabór wniosków w ramach Podziałania 2.3.2 - Bon na innowację.
 • 2.10 2014
  Marcin Wyrzykowski

  Krajowy Rejestr Firm - ważna informacja !!!

  Krajowy Rejestr Firm - ważna informacja !!!
  Przedsiębiorcy otrzymują pisma od Krajowego Rejestru Firm informujące o wpisaniu firmy do w/w rejestru. Przypominamy, że nie jest to rejestr Państwowy, lecz prywatna firma, prowadząca bazę danych, pobieranych prawdopodobnie z ogólnie dostępnych baz (KRS, CEIDG). PRZEDSIĘBIORCY NIE MAJĄ OBOWIĄZKU OPŁACANIA WSKAZANEJ W PIŚMIE KWOTY - opłata jest dobrowolna (fakultatywna - jak wskazano w piśmie), a samo pismo to tylko oferta (nie jest to wezwanie, o czym świadczy klauzula umieszczona na boku pisma drobnym drukiem).
 • 28.08 2014
  Marcin Wyrzykowski

  Oferta Pracy

  Oferta Pracy
  Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko SAMODZIELNY(A) KSIĘGOWY(A)
 • 4.01 2014
  Marcin Wyrzykowski

  Zmiany w zakresie VZM (2014)

  Zmiany w zakresie VZM (2014)
  Z dniem 31.12.2013 przestała obowiązywać Ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 Nr 177, poz. 1468), która dotychczas regulowała zasady zwrotu VAT od wydatków poniesionych z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Zastąpiła ją ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304).
Więcej Wiadomości